دانه قهوه ویتنام

تومان199,000تومان380,000

دانه قهوه ویتنام

نژاد: روبوستا
نوع رست: ویتنام دارک – ویتنام شکلاتی – ویتنام شکلاتی روشن

دانه قهوه ویتنام
دانه قهوه ویتنام